Hướng dẫn kết nối Contact Form 7 với Google Sheet

Hướng dẫn khách hàng sử dụng chức năng Contact Form 7 ( Form liên hệ ) với Google Sheet nhằm mục đích tự động phân chia data phù hợp và tiện dụng. Liên hệ hỗ trợ: 0358.618.604 – Tâm Nguyễn

Bước 1: Bạn vào mục Google Sheets trong menu Form liên hệ như hình dưới để tiến hành kết nối với Google Sheet Account.

kết

Chọn tài khoản Google mà bạn dùng để tạo Google Sheet trên Drive của mình, cấp quyền truy cập và kết nối như hình.

kết

kết

Coppy dãy mã này và chèn vào phần liên kết của Bước 1.

kết

kết

Bước 2: Tiến hành tạo Google Sheet ( Google Trang tính ) trên tài khoản drive mà bạn vừa cấp quyền.

kết

Các thông số cần nắm sau khi tạo một trang tính.

kết

Bạn coppy các thông số như trên chèn vào các nội dung như hình bên dưới.

kết

Bước 3: Sau khi lưu lại các thông số kết nối từ Form đến Google Sheet, bạn coppy và chèn các thông số của Form như hình vào Google Sheet của mình.

kết

*Các thông số trong Form đã được tạo sẵn từ Lập trình, bạn chỉ cần coppy đúng thông số chèn vào như hình dưới.

kết

Vậy là đã xong hoàn tất, bây giờ chỉ việc chờ kết quả gửi mail sẽ được lưu tự động vào trang tính Google.

kết

Mọi chi tiết trong quá trình thực hiện có gì không hiểu quý khách có thể liên hệ nhân viên hỗ trợ, xin cảm ơn.