Hướng dẫn đăng ký Google reCAPTCHA hạn chế Spam Mail

Hướng dẫn đăng ký Google reCAPTCHA hạn chế Spam Mail trên website đối với WordPress và một số bộ mã nguồn website khác có tích hợp chức năng.

Bước 1: Vào link đăng ký reCAPTCHA của Google: https://www.google.com/recaptcha/admin

Tiến hành đăng ký tạo mã Site KeySecret Key

tạo mã Site Key và Secret Key từ Google reCaptcha

Bước 2: thực hiện các thao tác nhập thông số như hình bên dưới

Hướng dẫn đăng ký Google reCAPTCHA hạn chế Spam Mail

Bước 3: Sau khi tạo xong sẽ nhận được 2 dòng mã Site KeySecret Key

2 dòng mã Site Key và Secret Key

Coppy 2 dòng mã sau đó vào Quản trị website, vào mục Form liên hệ –> Tích hợp và chọn thiết lập tích hợp cho reCaptcha

Tích hợp Google reCaptchat và Contact Form 7 trong WordPress

Bước cuối cùng:

Sau khi lưu hoàn tất, bên ngoài trang web sẽ hiển thị 1 dòng Nút của Gogole reCaptcha góc dưới cùng bên phải màn hình.

*** Trường hợp không hiển thị nút reCaptcha, vui lòng liên hệ NVKD để hỗ trợ thêm.

Icon Google reCaptcha

Để ẩn nút này đi quý khách vào Cấu hình chung –> Chèn coppy dòng mã bên dưới chèn vào ô thứ 2

<style>.grecaptcha-badge{display:none;}</style>

Ẩn icon Google reCaptcha trên wordpress

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ nhân viên Support thêm. Xin cảm ơn!