Các yếu tố cơ bản tối ưu nội dung dành cho website mới tạo

Chào Anh/Chị đã sử dụng sản phẩm của Kiến Tạo Việt, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn một số thao tác cơ bản giúp nội dung website được tối ưu hóa chuẩn SEO, cách thức xây dựng nội dung phong phú hỗ trợ khai thác khách hàng được tốt hơn.

*Quý Anh/Chị lưu ý: Hướng dẫn này chỉ áp dụng trên Framework quản trị của WordPress

Đối với một website mới khởi tạo, quý khách cần khai báo đầy đủ các nội dung sau:

1. Khai báo Menu –> Cài đặt –> Tổng quan

2. Khai báo Menu –> Cài đặt –> Đọc

3. Khai báo Menu –> Cấu hình chung

4. Tạo mới thành viên hoặc thay đổi mật khẩu Menu –> Thành viên

5. Khai báo các nội dung trang Menu –> Trang

 

I. Khai báo Menu –> Cài đặt –> Tổng quan

Cài đặt tổng quan trang WordPress - Kiến Tạo Việt

– Tiêu đề trang và Khẩu hiệu: Đây là khu vực dành cho trang chủ, được hiển thị trên thanh tiêu đề của trình duyệt, với nhập liệu như trên hình ta sẽ được nội dung hiển thị tiêu đề trang chủ như sau –> Kiến Tạo Việt – Thiết kế web chuyên nghiệp

Khai báo cài đặt tổng quan wordpress

+ Khi vào các bài viết chi tiết hoặc Trang hoặc Chuyên mục, nội dung tiêu đề sẽ hiển thị theo cấu hình như sau: Tiêu đề của chuyên mục/bài viết – Tiêu đề trang

+ Các Option [ Địa chỉ WordPress (URL), Địa chỉ trang web (URL) ] giữ nguyên không thay đổi

+ Địa chỉ thư điện tử: Đây là phần thông báo mail báo lỗi hệ thống web hoặc thông báo các tiến trình khác do các user khác thao tác.

+ Các Option còn lại quý khách để nguyên như đã cấu hình sẵn

II. Khai báo Menu –> Cài đặt –> Đọc

– Phần khai báo này chủ yếu cài đặt cho Google cập nhật website lên trang tìm kiếm Google Search

– Sau khi quý khách đăng bài nội dung và các thông tin khác trên web hoàn toàn chính xác thì hãy dùng chức năng này, bởi vì khi cập nhật rồi thì sẽ mất một khoảng thời gian dài sau Google mới cập nhật lại nội dung đã từng cập nhật

Cấu hình cho Google cập nhật trên WordPress

*** Để cập nhật nhanh website trong ngày quý khách vui lòng liên hệ Nhân viên để yêu cầu lên Kỹ thuật hỗ trợ triển khai

III. Khai báo Menu –> Cấu hình chung

Cấu hình chung toàn bộ website wordpress - Kiến Tạo Việt

– Khung mã code: Google Analytic, Other Code -> add to header.php, Other Code -> add to footer.php dùng để chèn các mã script từ các trang ứng dụng bên ngoài. Xem chi tiết hơn ở phần Hướng dẫn đăng bài, quản trị website

– Phần Social Media

  + Hotline 01 + Hotline 02: Nhập số điện thoại hotline tương ứng cho mỗi dòng, thường thì chỉ nhập Hotline 01 vì trang web thường chỉ dùng 1 số

  + Hotline Call 01, Hotline Call 02: Nhập số điện thoại tương ứng với Hotline 01 và 02 ở trên, tuy nhiên phần nhập liệu này sẽ nhập các số liền nhau. Chức năng này sử dụng cho việc Click vào sẽ call trên điện thoại

*Các option khác Anh/Chị chèn tương ứng với yêu cầu option là được

IV. Tạo mới thành viên hoặc thay đổi mật khẩu Menu –> Thành viên

Vào Menu –> Thành viên –> Tất cả người dùng

Tạo thành viên trong quản trị wordpress

Chỉnh sửa thành viên nào Anh/Chị click vào nick thành viên đó để sửa

Hoặc tạo mới thành viên Click vào nút Thêm mới

Khi tạo mới user cần chú ý các phân quyền sau:

Tạo mới thành viên trong wordpress

V. Khai báo các nội dung trang Menu –> Trang

Đây là phần chủ yếu biên soạn các nội dung không thuộc chuyên mục nào của website ( nội dung hoàn toàn riêng biệt ). Thường được dùng để khai báo, khởi tạo các trang tĩnh nhằm mục đích riêng biệt của từng nội dung và mã code html riêng

Với quản trị của Kiến Tạo Việt có 4 phân trang như sau:

 Hiệu chỉnh phần trang của wordpress